REGISTER

 • 2020 ELITE TRYOUTS (u16)

  Started Nov 3

  $30

 • 2020 ELITE TRYOUTS (u19)

  Started Nov 3

  $30

 • 2020 USAFH FUTURES TRIALS

  Started Oct 26

  $30

 • u12 Travel

  Started Nov 3

  $145

MAINE STYX Field Hockey

WE BUILD HOCKEY